تۇرکۇ کئیبۏرد لایۏتۇنۇن ۰.۶ وئرژئنی

بۇگۆندن راحاتچێلێقدان تۆرکۆ دیلینه‌ تایپ ائلییه‌ بیلرسیز! لایۏتۇ یۇکله‌مه‌قه‌ لایۏتلار یارپاقێنا گئدین.

تۆرکۆ کئیبۏرد لایۏتۇنۇن ۰.۶ وئرژئنیاسێندا آذربایجانێمێزێن ألیفباسێن لاتین ألیفباسیلا داها چۏخ طه‌تبیقله‌ندیرمه‌سی اۆچۇن چالێشێلێب بۆتۆن حرفلر یئرله‌ری کئیبۏرددا ثابیت یئرله‌رینده‌ قالسێن بئله‌ کی بیر عرب کؤکلۆ ألیفبامێزێ بیلمییه‌نده‌ ائلییه‌ بیلسین راحتچێلێقدان بۇ کئیبۏردا عادت ائله‌سین.بیز چالێشێرێق کی بیر ایستاندارد کئیبۏرد وه‌ ألیفبا اینتئرنئتده‌ پایلییاق بۇ یۏلدا سیزین باخێشالارێز وه‌ تۏصییه‌له‌ریزه‌ ائحتییاجێمێز وار.

کئیبۏردۆن دۆزۆلۆشۆنده‌ن گؤرۆنتۆله‌ر: